W ramach projektu "Czystsza Produkcja i zrównoważony rozwój" zorganizowano w Głównym Instytucie Górnictwa trzecie z kolei seminarium promocyjne zatytułowane:

"Rozwój systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie - ISO 14001, EMAS III"

Seminarium odbyło się dnia 27 marca 2013 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Seminarium adresowane było do przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, przedstawicieli administracji publicznej i samorządów oraz do osób zainteresowanych systemami ochrony środowiska (Czystsza Produkcja, międzynarodowa norma ISO 14001, wspólnotowe Rozporządzenie EMAS). Seminarium zostało zorganizowane przez Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza oraz Dział Marketingu i Współpracy z Zagranicą GIG. Program seminarium obejmował następujące zagadnienia:
  • Współczesne strategie ochrony środowiska,
  • Rozwój systemów zarządzania środowiskowego - od Czystszej Produkcji przez ISO 14001 do EMAS,
  • Podstawowe elementy systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
  • Wprowadzenie do unijnego systemu zarządzania ochroną środowiska  EMAS III.

Wyżej wymienione zagadnienia przedstawiono w postaci prezentacji multimedialnych. Osoby biorące udział w seminarium otrzymały bezpłatne egzemplarze pięciu edycji Biuletynu Wdrożeń Czystszej Produkcji, Katalog Projektów Czystszej Produkcji, monografię Akademii Zrównoważonego Rozwoju oraz materiały informacyjne na temat  systemów zarządzania środowiskowego, opracowane przez eksperta w dziedzinie Czystszej Produkcji i zarządzania środowiskowego. W seminarium wzięły udział 23 osoby. Poniższa lista prezentuje organizacje, których przedstawiciele uczestniczyli w seminarium.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Severstallat Silesia Sp. z o.o., Sosnowiec
ELPLAST + Sp. z o.o., Jastrzębie Zdrój
Katowicki Węgiel Sp. z o.o., Katowice
Urząd Miasta Tarnowskie Góry
Urząd Miasta Mysłowice
Kompania Węglowa S.A., Katowice
KHW S.A.Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bielszowice”, Zabrze
KHW S.A.Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum”, Bytom
KW S.A. Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice”, Knurów.

Uczestnicy seminarium promocyjnego w toku dyskusji potwierdzili celowość organizowania tego typu spotkań, które są źródłem wiedzy w zakresie niesformalizowanych (Czystsza Produkcja) i sformalizowanych (ISO 14001, EMAS) systemów zarządzania środowiskowego.
 

Seminarium promocyjne dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej